Sık SorulanlarHasta Yorumları

Kılcal Varis Tedavisi

Kılcal Varis Tedavisi Ankara

Kılcal varis tedavisi çok kısa sürer. Daha önce de anlattığımız gibi bacaklarınızdaki ana toplar damar yapısı ile bağlantılı olan kılcal damarlar çeşitli nedenlerle genişleyerek cilt yüzeyinden görülür hale gelmeye başlar. Bu durum estetik açıdan hiç de istenir bir durum değildir.

Kılcal Varis Tedavisi

Hastalarımızın büyük bir bölümü bu estetik soruna bağlı olarak bize başvurmuştur. Kılcal Varis Tedavisi bu amaçla yapılmaktadır.

Özellikle bayan hastalarda kılcal varislerin oluşturduğu bu görüntü etek giymek isteyen bayanların bu fikirden uzaklaşmalarına neden olmakta zamanla sürekli pantolon giyer hale gelmelerine neden olmaktadır.

Kılcal varisleriniz dolayısıyla pantolon giymeye mahkum değilsiniz. Bize daha önce bu sorunla başvurmuş olan pek çok hastamız kılcal varis tedavisi olarak kılcal varis problemlerinden kurtulmuşlardır.

Siz yeter ki böyle bir durum ortaya çıktığında zaman kaybetmeden kliniğimizden randevu alarak varis muayenesi olun. Yapılacak olan varisin muayenesi sonrasında bacaklarınızda sizin gördüğünüz kılcal varislerin nedeni araştırılacaktır. Bu araştırma esnasında bacaklarınızdaki ana toplar damarlar ve kılcal damarları besleyen damarların durumu incelenecektir.

Böylece yapılacak olan kılcal varis tedavisi öncesinde kılcal varise neden olan sorunun ne olduğu ya da olmadığı tespit edilir. Bu tespit yapıldıktan sonra kılcal varislerin tedavisine geçilir.

Yukarıda bahsettiğimiz bu araştırma bu konuda uzman bir radyoloji uzmanı tarafından yapılacak Renkli Doppler Ultrason ile mümkün olur. Gözle yapılacak muayenede bunu tespit etmek mümkün olamaz. Bu nedenle kılcal varis tedavisine geçilmeden önce size renkli doppler ultrason yapılıp yapılmadığına dikkat ediniz.

Eğer kılcal varislerin hangi sebepten oluştuğu araştırılmadan kılcal varis tedavisine geçilir ise kılcal varise neden olan etken yeni kılcal varislerin oluşmasını tetiklemeye devam edecektir. Bu da size zaman ve para kaybettirecektir. Varisin tedavisinde dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Bacak toplar damar yapısında inceleme yapılmadan kılcal varis tedavisi yapılması halinde ana toplardamarlarda varis varsa bu büyük ve gözle görünmeyen kalın varisler başka kılcal varislerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kılcal varisin oluşmasına doğrudan bağlantısı olan ana toplardamar varisleri (derin varis) var ise öncelikle onların tedavi edilmesi gerekir. Ana toplardamarlardaki varis tedavisi sonrasında yapılacak kılcal varis tedavisi çok daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Kılcal varis tedavisi nasıl yapılır?

Kılcal varis tedavisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncesinde kılcal varise neden olan olay araştırılıp bu olay ya da sorun ortadan kaldırıldıktan sonra yapılmalıdır. Aksi halde kılcal varislerin tekrarlayacağını ifade etmiştik.

Kılcal varis tedavisine geçilmeden önce bir hazırlık yapılması gerekmez. Hastanın kliniğimize gelerek muayenesini olmasından sonra tedaviye geçilir. Kılcal varis tedavisinde iki yöntem kullanılır. Bunlar sıvı skleroterapi ve köpük tedavisidir. Damarın yerine genişliğine bağlı olarak tedavinin hangi yöntemle yapılacağına doktor karar verecektir.

Köpükle kılcal varis tedavisi uygulaması nasıl yapılır?

Köpük tedavisi uygulaması damar genişliğinin nispeten fazla olduğu durumlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Köpük tedavisinde de sıvı skleroterapide de aynı ilaç kullanılır. Bu ilaç saf olarak damar içine uygulandığında sıvı skleroterapi adını almakta iken ilacın özel bir alet ile köpürtülerek uygulanmasına köpük tedavisi denilir.

Köpük tedavisi uygulamasına ilişkin örnek işlemin videosu aşağıda bulunmaktadır. Kliniğimizde uygulanan bu tedavi esnasında kullandığımız iğne şeker hastalarının kullandığı insilün enjektörünün ucu gibi çokçok incedir. Bu nedenle iğne giriş yerinde ağrı hissedilmez hissedilse bile çok az hissedilir.

Sıvı skleroterapi ile kılcal varis tedavisi uygulaması nasıl yapılır?

Sıvı skleroterapi ile varis tedavisi kılcal varislerin tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem olup bu tedavi yönteminde ilaç köpürtülmeden damar iç cidarına bir enjektör yardımıyla verilir. Burada da kullanılan ince çok çok ince olup tedavi esnasında ağrı duyulmasını en aza indirmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz her iki varis hastalığının tedavi yönteminde de tedaviyi yapan hekimin damar içine vereceği ilacı damar içine vermesi çok önemlidir. Kullanılan ilaç yanlışlıkla damar içi yerine dışına verilecek olur ise çevre dokularda yaraların açılmasına neden olabilir. Bu nedenle işlemin ultrason eşliğinde yapılması ve damara giriş yapıldığının ultrason ile teyit edilmesinden sonra köpük veya skleroterapinin verilmesi gerekmektedir.

Kılcal varis tedavisi yaptırmak istiyorsanız ya da daha fazla bilgi ve randevu için bize ulaşın!

Kılcal Varis Tedavisi Sık Sorulan sorular
 • Varis Tedavisinde Ağrı Sorunu
  Varis Tedavisinde Ağrı Sorunu

  Varis tedavisi esnasında en fazla çekinilen konulardan biri tedavinin ağrılı olup olmadığıdır. Kılcal varislerin köpük tedavisi (skleroterapi) ile tedavisi çok az ağrı yapabilir. Ancak köpük tedavisi dışındaki varis tedavi yöntemlerinde, ağrı kesme yöntemi kullanılmazsa (anestezi ve femoral blok) tedavi ağrılı olabilir.

  Varis tedavisi sırasında hastalar normal şartlarda hiç bir şekilde ağrı hissetmemesi için gereken hazırlık yapılmalıdır. Lazerle varis tedavisi ya da köpük tedavisinin ağrılı olduğunu bildiren hastalar vardır. Uygun ağrı kesme yöntemleri kullanıldığında varis tedavisinin hiç birinde ağrı hissedilmez. Tedavi işlemi sırasında sohbet edilebilir, kitap okunabilir ya da müzik dinlenebilir. Bazı hastalarımız işlemi hatırlamak istemeyebilir. Bu durumda genel anestezi kullanmadan, daha basit yöntemlerle hastalarımız kolaylıkla uyutulabilir.

 • Varis Tedavisinin Riskleri Nelerdir?
  Varis Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

  Varis Tedavisinin Riskleri Nelerdir sorusuna karşı verilecek cevaplar çeşitli olmakla birlikte özellikle Lazerle varis tedavisi sırasında oluşabilecek riskler;

  Lazerle varis tedavisinden sonra, işlem yapılan damar boyunca damar çevresinde çeşitli oluşumlar meydana gelebilir. Meydana gelen bu sıkıntılar tamamen geçici olup hastadan hastaya değişmekle birlikte bu riskler farklılık gösterir.

  Varis tedavisinin riskleri;

  1. Ağrı,
  2. Kızarma,
  3. Morarma ve
  4. Hafif şişlik

  gibi sıkıntılar olmakla birlikte bu durum herhangi bir risk yaratmaz. Zamana bağlı olarak geçer. Tedavisi sırasında ve sonrası damarda pıhtı oluşumu ve bu pıhtının akciğere ulaşması da istatistik olarak çok düşüktür. Bu olasılık ameliyatta daha yüksek kabul edilmektedir.

  Varis Tedavisi Riskleri

  Varis tedavisi, insana uygulanan tüm işlemlerde olduğu gibi belli Varis Tedavisi Riskleri taşımaktadır.  Bu riskler ister köpük tedavisinde ister lazer tedavisinde belirli ölçüde bulunmaktadır.

  Ancak bahsi geçen varis tedavisi yöntemlerinin her ikisi de cerrahi yöntemlere göre çok daha az risklidir. Zira işlem esnasında cerrahi uygulamaya göre çok daha az girişim gerçekleşir.

  Lazerle varis tedavisi (Buharla varis tedavisi veya Radyofrekans yönetimi için de benzerdir) sonrası riskler:

  Lazerle ya da Radyofrekans ile varis tedavisi sonrasında işlem yapılan damarın çevresinde ağrı, kızarıklık, morarma ve hafif şişlik görülebilir. Ancak bu belirtiler her hangi risk taşımaz. Zamanla düzelir.

  Lazer tedavisi ve Radyofrekans tedavisi bacak ön yüzünde diz altına da yapılırsa uyuşukluk, karıncalanma ve hissizlik oluşabilir. Bu belirtilerin geçmesi 3-6 ay ve nadiren daha uzun sürebilir. Kişiye zarar vermez. Lazer varis tedavisi esnasında ve sonrası damarda pıhtılaşması ve akciğere atması bilimsel olarak son derece seyrek görülmektedir. Bu tedavi dışında ameliyatta da aynı risk vardır.

  Skleroterapi (köpük tedavisi ya da iğne tedavisi) sonrası olabilecek riskler:

  Skleroterapi uygulanan kılcal, orta boy ya da büyük varislerde %10 oranda (on kişide bir) kahverengi bir lekelenme oluşabilir. Bu durum tamamen geçici olup, ancak vücudun bunu geçirmesi bazı kişilerde hızlı bazı kişilerde yavaş olur ve bazen birkaç ay sürebilir.

  Skleroterapi esnasında kullanılan ilaç yakıcı bir ilaçtır. Köpük şeklinde uygulandığında daha da etkili olur. Varisli damara verilen bu ilaç bazen iğne giriş deliğinden çıkarak deride küçük yaraların oluşmasına sebep olabilir. Çok sık görülmez (%1 civarı). Genel olarak varis tedavisi sonrası izlenen sorunlar geçicidir ve zamanla kendiliğinden ortadan kaybolur.

  Varis Tedavisi Riskleri hakkında daha fazla bilgi ve randevu için bize ulaşın.
 • Varis Tedavisi Sonrasında Tekrarlar mı?
  Varis tedavisi sonrasında tekrarlar mı?

  Varis tedavisi olan tüm hastaların akıllarından aynı soru geçer. Varis tedavisi sonrasında tekrarlar mı?

  Tekrarlama riski oldukça düşüktür.

  Varis genetik yatkınlık ile ortaya çıkan bir hastalık olduğu için varisin tekrarlama ihtimali her zaman mümkündür. Ayrıca uzun süre ayakta kalmayı gerektiren bir işin yapılmaya devam edilmesi (garsonluk gibi) hormonal bozuklukların devam etmesi de varisin tekrarlamasına neden olabilir.

  Tüm bunlara rağmen varis tedavisi sonrasında varisin tekrarlama ihtimali oldukça azdır.
  Varis hastalığı nedeniyle tedavi olmuş bir kişinin tedavi ihtiyacı olmayan kişilere göre bu hastalığa daha yatkın olduğu şüphesizdir. Bu nedenle her ne kadar tedavi olunmuş olsa da tedavi edilmemiş olan diğer toplardamarların varis olma ihtimali vardır. Bu nedenle tedavi olan kişilerin kendilerini bu hastalıktan korumak için gerekli önlemleri almaları ve olabildiğince ayakta uzun süre durmamaya çalışması gerekir.

  Varis tedavisi sonrasında tekrarlar mı? daha fazla bilgi ve randevu için bize ulaşın.
Uzm. Dr. Rengin Türkgüler Sorularınızı Cevaplıyor
 • E
  Esra27.03.2024

  Merhabalar, Ben de 28 yaşındayım. Bacağımın diz kapağı arkasında bariz belirgin damarlar var. Herhangi bir ağrı hissetmiyorum. Fakat görüntü olarak rahatsız hissediyorum. Tavsiyenizi rica ediyorum. Teşşekkürler ☺️

  Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

  Esra Hanım merhaba. Kılcal-orta seviye varislere Köpük Skleroterapi tedavisi uyguluyorum. Tam bir tanı ve bilgilendirme yapabilmem için muayene etmem gerekiyor. İşlemler hakkında detaylı bilgi vermek adına yetkili personelim gün içerisinde bırakmış olduğunuz cep telefon numaranızdan sizinle iletişime geçecektir. Sağlıklı günler dilerim .

 • E
  Esra Özer03.12.2018

  Hocam merhaba, benim bacaklarımın ön yüzünde dizimin üst tarafında çok fazla kılcal varisler var. Bu kılcal damar varisleri o kadar çok ki kıl gibi gözüküyor ve görenler kıl var gibi zannediyor. Bu kadar ince kılcal varislerin tedavisi mümkün müdür. Teşekkürler.

  Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

  Merhaba Esra hanım. Öncelikle geçmiş olsun.Buradan bir tanı koymam oldukça zor. Doopler ultrason çekmem gerekiyor.Daha sonra çıkardığım venöz haritalama ile size uygun olan tedavi planını uyguluyorum. Kılcal ve orta dereceli damarlara köpük skleroterapi tedavisi yapıyorum. Kolay ve sağlıklı bir işlemdir. 0532 385 31 93 numaralı hattımızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.Teşekkürler.

 • E
  Eylül Keskiner17.10.2018

  Rengin hanım merhaba, benim bacaklarımın arka tarafında çok miktarda kılcal varislerim var. Bu varislerin tedavisi için size gelmek istiyorum. Kılcal varis tedavisi ne kadar zaman alıyor. Bir de kılcal varis tedavisi ne kadar fiyata yapılmaktadır.

  Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

  Eylül hanım öncelikle geçmiş olsun. Kılcal ve orta dereceli varislere skleroterapi (Köpük tedavisi) uyguluyorum. 1-2 Seansta bitiyor fakat 4-5 seans yaptığım hasatlarda oluyor.Bunun sebebi tamamen varislerinizin azlığına yada çokluğuna bağlıdır. Totalde 45 dakika kadar sürüyor.Aralıkları 2 gün üst üste,ayda bir defa haftada bir defa yapıla biliyor. Fiyat bilgisi için 0532 385 31 93 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Soru Sor
Hasta Yorumları
Görüntü değişti ve ağrılarım kaboldu
Görüntü değişti ve ağrılarım kaboldu 18.12.2019

Ben Çiğdem Resuloğlu, Ordu'dan geliyorum. Üç çocuk annesiyim, üç normal doğum yaptım. Topuklu ayakkanı giymeyi giymeyi çok seviyorum. Rengin hanım'ı bir doktor arkadaşım tavsiye etti. Onun da varis problemleri vardır ve mutlu sonuçlar almıştı. Bende 2 seans sonucu çok mutlu sonuçlar aldım. Görüntü değişti ve ağrılarım kayboldu. Dr. Rengin hocamın'a teşekkür ediyor, Allah yolunu daima açık etsin diyorum. Sevgiler, saygılar...

Bacaklarım bir tüy gibi hafifledi
Bacaklarım bir tüy gibi hafifledi 03.12.2019

Yaklaşık yirmi yıldır varis sıkıntım vardı.Ağrılarım son on aydır çok artmıştı. Artık özellikle sol ayağımın üstüne basamıyordum. Dr. rengin Türkgüler Hocam'a yaptığım araştırmalar sonucu ulaştım. İyi ki ona rastgelmişim. Rengin Hocam ilk olarak görüntülü inceleme yaptı. Her iki bacağımda da dışardan da rahatça görünen kalın varisli damarlarım vardı. Ana damarımda sorun olmadığını söyledi. Rengin Hocam her iki bacağım için skleroterapi tedavisi yapacağını belirtti. İlk seansıma aynı gün başladı. Hiç ağrı hissetmedim. Rengin Hocam ertesi gün içinde randevu verdi ve ikinci seansımı aldım. Bir mucize gibiydi. Bacaklarım bir tüy gibi hafifledi. Çok şükür ağrılarım son buldu. İlk bir hafta varis çorabı giydim ve merhemimi, yağımı sürdüm. Bir ay sonra Rengin Hocam'a kontrole geldim. Beraber öncesi fotoğraflarıma baktık. Hiç bir damarımın izi kalmamıştı. Ağrılar bitmişti. Dr. Rengin Türkgüler hocam size çok teşekkür ederim. Derdime derman oldunuz. Uzun yıllar bu kutsal mesleği yapmanızı, benim gibi herkese şifa vermenizi dilerim. Emekli İngilizce Öğretmeni Aylin ÇAKIREL

Tedavimi oldum çok çok iyi bir sonuç aldım
Tedavimi oldum çok çok iyi bir sonuç aldım 10.06.2019

İnstagram da vakit geçirirken Dr. Rengin Türkgüler 'in sayfası dikkatimi çekti. Varis şikayetim olduğu içinde hemen arayıp öğrenmek istedim. Aradım çok samimi ve güler yüzle karşılandım. Randevu aldım ve muayeneye geldim. Başta çok tedirgindim ama Rengin hanım ve Beril hanımın güler yüzü ve samimi oluşu beni çok rahatlattı. Tedavimi oldum çok çok iyi bir sonuç aldım. Başta Dr. Rengin Türkgüler Hanıma, hemşiresi Beril hanıma ve Şengül hanıma samimiyetlerinden ve güler yüzlerinden dolayı ayrıca çok çok teşekkür ederim. Sanki yıllardır tanışıyor gibi hissettim kendimi. Hayat boyu başarılarınızın devamını dilerim. Sevgiler Sündüz Çiğdem Sevgiler Sündüz Çiğdem

Bacaklarımdaki şiddetli ağrılar kalmadı
Bacaklarımdaki şiddetli ağrılar kalmadı 04.06.2019

Yaklaşık olarak 5-6 yıldır bacağımda oluşan varislerden şikayetçiydim. Televizyonda bir haber programında babamın izleyip beni uyarmasıyla varisler için köpük ve lazer tedavisinden haberim oldu. İnternet aracığıyla yapmış olduğum uzun araştırmalar sonucunda da Dr. Rengin TÜRKGÜLER hocamla tanışma ve

Kısa ve acısız
Kısa ve acısız 04.06.2019

Varis ağrısından ve görüntüsünden dolayı çok rahatsız oluyordum. Kısa ve acısız süren tedavi sonucu bacaklarım düzeldi. Doktorum Rengin Türkgüler'e teşekkür ediyorum ve herkese tavsiye ediyorum..

Bu kadar kolay kurtulmak inanılmaz
Bu kadar kolay kurtulmak inanılmaz 08.11.2018

20 yıldır yanımdan ayrılmayan ağrılarımdan 2 seansta kurtuldum.Rengin hocama ve hemşire arkadaşlara çok teşekkür ederim. Keşke daha önce tanısaymışım, daha önce gelseymişim.Varislerimin bana yaşattığı ızdıraplardan bu kadar kolay kurtulmak inanılmaz...Çok güzel... Tatlı dilli, güler yüzlü meslektaşım Allah razı olsun, hayat boyu başarı ve mutluluklar diliyorum.

Varis Ağrılarımdan Kurtuldum
Varis Ağrılarımdan Kurtuldum 16.07.2017

Doktor Rengin Hanım'ın sayesinde uzun zamandır sıkıntı yaşadığım varislerimden ve ağrılarımdan kurtuldum. ... Sevinç Kalın

Ağrısız Bir Yaz Geçirdik
Ağrısız Bir Yaz Geçirdik 16.07.2017

Ağrısız bir yaz geçirdik çok şükür, güler yüzlü karşılamanız ve samimiyetiniz için eşim Levent Özarslan ve kendi adıma çok teşekkür ederim.

O kadar çok işlem yaptırdım ki
O kadar çok işlem yaptırdım ki 16.07.2017

O kadar cok işlem yaptırdım ki yaptırmam dediğim şeyleri bile yaptım ama hiçbirinde fayda bulamadım. Taki Rengin hanımı tanıyana kadar size çok teşekkür ederim. Rengin hanım siz bana bir söz vermiştiniz.

Bacaklarım çok iyi durumda
Bacaklarım çok iyi durumda 16.07.2017

Merhaba Rengin hanım, bir aylık tatilden sonra Avustralya'ya döndüm. Size teşekkür etmek istiyorum. Ankara'nın temmuz ayı sıcağında olsada varislerimden kurtulmama yardım ettiniz. Sizi tercih ettiğim için çok mutluyum. Bacaklarım çok iyi durumda. Teşekkür ederim.

Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Bussines Center, No:8, Kat:14, Ofis:68, Çukurambar, Çankaya
uzm. dr. rengin türkgülerUzm. Dr. Rengin TürkgülerRadyoloji Uzmanı
0532 385 31930312 224 1314