Sık SorulanlarHasta Yorumları

Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle Varis Tedavisi

Varis tedavisinde ameliyatın yerini alan lazerle varis tedavisi, tedaviye çok yeni bir boyut getirmiştir. Lazerle varis tedavisi nedir? Aslında bir ameliyatsız varis tedavisi yöntemidir. Tüm dünyada varis ameliyatının yerini almaktadır. İşlem oldukça kolay, konforlu ve etkilidir.

Lazerle varis tedavisi görünen varislere değil onu oluşturan büyük damara (çoğunlukla safen toplardamarı) yapılır. Kalan varisler ya kendiliğinden kaybolur ya da kaybolmalarını hızlandırma için ek olarak köpük tedavisi uygulanır.

Lazerle varis tedavisi yapılırken uygulanan temel ilkeler

Lazerle varis tedavisi, Radyofrekansla varis tedavisi ya da buhar yöntemleriyle varis tedavisi temel olarak birbirine çok benzer. Tüm tedavi basamaklar hemen hemen aynıdır. Sadece damarı içten kapatmak ya da iptal etmek için biri lazer enerjisini, biri radyofrekans enerjisini, diğeri de buharı kullanır. Her üç yöntem de damar iç duvarında ısı oluşturarak tedavi eder. Lazerle varis tedavisi aynı zamanda "endovenöz lazer ablasyonu" EVLA olarak da bilinir.

Lazerle varis tedavisi nin ameliyattan en önemli farkı, narkoz gerektirmemesi, bacaklarda bıçak izi olmaması ve işlemden hemen sonra yürüyerek eve dönebilir olmasıdır.

Lazer ile varis tedavisi uygulaması

Lazerle varis tedavisi sırasında narkoz kullanılmaz. Daha basit ve güvenli yöntemlerle ağrı kesilir. Bu sırada uyutulmanız gerekmez. Bazı hastalarımız işlem sırasında kitap okumak, bazıları müzik dinlemek isteyebilir.Her durumda tedavi işlemi ağrısız ve konforludur

Lazerle varis tedavisi ve Radyofrekans gibi yöntemler varisin kendisine uygulanmaz. Varisi oluşturan ve kapak yetmezliği olan ana toplardamara uygulanır. Bu damarlar bacağın ön yüzünde büyük safen toplardamarı, bacağın arka yüzünde küçük safen toplardamarı ya da bunların dallarıdır. Köpük tedavisi ise doğrudan varise uygulanır.

Lazerle varis tedavisi ile hangi damarlar tedavi edilir?

Varis yanda görülen büyük ya da küçük safen toplardamarının kapak yetmezliği ya da kapak yetersizliği ile oluşur. Bu damarların tüm uzunluğu ya da bir kısmında kapak yetmezliği olabilir. Bazen bir tek damar, bazen ise her iki bacaktaki toplam 4 damarda da kapak yetmezliği olabilir. Lazerle varis tedavisi için temel kural damar kapak yetmezliği nerede varsa o damarın tedavi edilmesidir. Varisi oluşturan asıl damara lazerle varis tedavisi uygulandığında varis tekrarlamaz. Varis lazer enerjisi ile kalıcı olarak kapatılır.

Adım adım lazerle varis tedavi işlemi:

Lazerle varis tedavisi nin en önemli basamağı daha önceden ayakta yapılan ultrason inceleme ile tedavi edilecek damarların haritasının ortaya konmasıdır.Yapılan tedavi ameliyat değildirLazer işlemi olarak adlandırılır. Lazerle varis tedavisi öncesindeki ilk işimiz, işlem öncesi heyecan, korku ya da endişe olabilir diye damardan ilaç yapılarak hasta rahatlatılır. Varisli bacak işlem için hazırlanır. Ultrason kullanılarak, vücuda hiç kesi yapmadan iğne deliğinden damar içine girilir ve lazer fiberi (plastik ince tüp) yerleştirilir. Damar çevresine ek özel bir anestezi uygulanır. Bu anestezi, lazerle varis tedavisi işleminin daha da konforlu olmasını ve işlem sonrası ağrının olmamasını sağlar. Lazerle varis tedavisi uygulanır. Gerekirse ek köpük tedavisi uygulanarak tedavi tamamlanır.

Lazerle varis tedavisi için kullanılan malzemeler tek kullanımlık olup işlem sonrasında bir daha kullanılmaz. Her bir hasta için bir lazer fiberi kullanılır.

Lazerle varis tedavisi uygulaması sonrasında dikiş izi olmaz.

EVLA Lazerle varis tedavisi

 1. Lazer fiberi Lazer fiberinin damara yerleştirilmesi
 2. Yukarıdaki resimde lazerle varis tedavisi işlemindeki aşamalar ve özellikle lazer fiberinin ucu damar içine yerleştirilmiş hali şema ile gösterilmiştir.
 3. Lazer ve kılıfının toplardamar içinde görünümü. Lazer ve kılıfının dışarıda görünümü.
 4. Lazerin enerjisiyle damarın kapatılması

Lazerle varis tedavisi o damarın kapatılması ya da iptal edilmesidir. Kişi lazerle varis tedavisi için yürüyerek gelir ve tedaviden hemen sonra yürüyerek hastaneden ayrılır.

Lazerle varis tedavisi nedir sorunuza cevaplar ve randevu için bize ulaşın.

Lazerle Varis Tedavisi Sık Sorulan sorular
 • Varis Lazerle Yakıldığında Ne Olur?
  Varis lazerle yakıldığında ne olur?

  Temel olarak bacağımızda iki adet toplardamar bulunur. Bu damarlardan (derin ven) ana toplardamarda varis görülmez. Ancak safen ven ismi verilen yandaki diğer damarda varis görülür. Safen ven isimli damar içindeki kapakçıklar bozulduklarında artık bacaktaki kanın kalbe taşınmasına yardımcı olamaz hale gelirler. Bu damarların içindeki kapakçıklar çalışmadığı için kalp tarafından yukarı çekilen kanın aşağıya kaçmasını önlemek yerine yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yeniden kaçmasına neden olur. Bu durum damar içi basıncın artmasına ve damarın daha da genişlemesine neden olur. Genişleyen damarlar da artık varisli damarlardır. Bu damarlar kanı kalbe taşıyamaz hale geldiği için kanı kalbe taşımaya devam eden derindeki damarın yaptığı işi de aksatmaya başlar ve bacaklar şişmeye başlar. Bu durumda iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi ve en eskisi; işe yaramaz hale gelen ve bacakta kan birikmesine neden olan bu damarın ameliyatla çıkarılmasıdır. Diğeri de damarı çıkarmak yerine bacak içerisinde lazer ile yakılarak kapatılmasıdır.

  Lazer ile yakılarak kapatılan damarda kan akışı durduğu ve artık kanın aşağıya kaçmasına neden olamayacağı için bacağımızdaki ana toplardamar kanı kalbe daha rahat taşımaya başlar ve bacaklardaki şişlik ve varis sorunu son bulur. Kısacası lazerle yakılan damar önce kapanır daha sonra da vücut tarafından absorbe edilerek yok olur.

 • Varis Tedavisinde Ağrı Sorunu
  Varis Tedavisinde Ağrı Sorunu

  Varis tedavisi esnasında en fazla çekinilen konulardan biri tedavinin ağrılı olup olmadığıdır. Kılcal varislerin köpük tedavisi (skleroterapi) ile tedavisi çok az ağrı yapabilir. Ancak köpük tedavisi dışındaki varis tedavi yöntemlerinde, ağrı kesme yöntemi kullanılmazsa (anestezi ve femoral blok) tedavi ağrılı olabilir.

  Varis tedavisi sırasında hastalar normal şartlarda hiç bir şekilde ağrı hissetmemesi için gereken hazırlık yapılmalıdır. Lazerle varis tedavisi ya da köpük tedavisinin ağrılı olduğunu bildiren hastalar vardır. Uygun ağrı kesme yöntemleri kullanıldığında varis tedavisinin hiç birinde ağrı hissedilmez. Tedavi işlemi sırasında sohbet edilebilir, kitap okunabilir ya da müzik dinlenebilir. Bazı hastalarımız işlemi hatırlamak istemeyebilir. Bu durumda genel anestezi kullanmadan, daha basit yöntemlerle hastalarımız kolaylıkla uyutulabilir.

 • Varis Tedavisinin Riskleri Nelerdir?
  Varis Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

  Varis Tedavisinin Riskleri Nelerdir sorusuna karşı verilecek cevaplar çeşitli olmakla birlikte özellikle Lazerle varis tedavisi sırasında oluşabilecek riskler;

  Lazerle varis tedavisinden sonra, işlem yapılan damar boyunca damar çevresinde çeşitli oluşumlar meydana gelebilir. Meydana gelen bu sıkıntılar tamamen geçici olup hastadan hastaya değişmekle birlikte bu riskler farklılık gösterir.

  Varis tedavisinin riskleri;

  1. Ağrı,
  2. Kızarma,
  3. Morarma ve
  4. Hafif şişlik

  gibi sıkıntılar olmakla birlikte bu durum herhangi bir risk yaratmaz. Zamana bağlı olarak geçer. Tedavisi sırasında ve sonrası damarda pıhtı oluşumu ve bu pıhtının akciğere ulaşması da istatistik olarak çok düşüktür. Bu olasılık ameliyatta daha yüksek kabul edilmektedir.

  Varis Tedavisi Riskleri

  Varis tedavisi, insana uygulanan tüm işlemlerde olduğu gibi belli Varis Tedavisi Riskleri taşımaktadır.  Bu riskler ister köpük tedavisinde ister lazer tedavisinde belirli ölçüde bulunmaktadır.

  Ancak bahsi geçen varis tedavisi yöntemlerinin her ikisi de cerrahi yöntemlere göre çok daha az risklidir. Zira işlem esnasında cerrahi uygulamaya göre çok daha az girişim gerçekleşir.

  Lazerle varis tedavisi (Buharla varis tedavisi veya Radyofrekans yönetimi için de benzerdir) sonrası riskler:

  Lazerle ya da Radyofrekans ile varis tedavisi sonrasında işlem yapılan damarın çevresinde ağrı, kızarıklık, morarma ve hafif şişlik görülebilir. Ancak bu belirtiler her hangi risk taşımaz. Zamanla düzelir.

  Lazer tedavisi ve Radyofrekans tedavisi bacak ön yüzünde diz altına da yapılırsa uyuşukluk, karıncalanma ve hissizlik oluşabilir. Bu belirtilerin geçmesi 3-6 ay ve nadiren daha uzun sürebilir. Kişiye zarar vermez. Lazer varis tedavisi esnasında ve sonrası damarda pıhtılaşması ve akciğere atması bilimsel olarak son derece seyrek görülmektedir. Bu tedavi dışında ameliyatta da aynı risk vardır.

  Skleroterapi (köpük tedavisi ya da iğne tedavisi) sonrası olabilecek riskler:

  Skleroterapi uygulanan kılcal, orta boy ya da büyük varislerde %10 oranda (on kişide bir) kahverengi bir lekelenme oluşabilir. Bu durum tamamen geçici olup, ancak vücudun bunu geçirmesi bazı kişilerde hızlı bazı kişilerde yavaş olur ve bazen birkaç ay sürebilir.

  Skleroterapi esnasında kullanılan ilaç yakıcı bir ilaçtır. Köpük şeklinde uygulandığında daha da etkili olur. Varisli damara verilen bu ilaç bazen iğne giriş deliğinden çıkarak deride küçük yaraların oluşmasına sebep olabilir. Çok sık görülmez (%1 civarı). Genel olarak varis tedavisi sonrası izlenen sorunlar geçicidir ve zamanla kendiliğinden ortadan kaybolur.

  Varis Tedavisi Riskleri hakkında daha fazla bilgi ve randevu için bize ulaşın.
 • Emzirirken Varis Tedavisi Olabilir mi?
  Emzirme Döneminde  Varis Tedavisi

  Hamilelikte olan kilo ve basınç artışı sebebiyle bacaklarda varis oluşabilmektedir. Varisler, hamilelik süresince görüntü olarak rahatsız ettiği gibi ağırlık hissi, kaşıntı, ağrı, yanma, kramp gibi şikâyetlere de neden olmaktadır.

  Hamilelik süresince karın içinde basınç artışı sürdüğünden ve asıl mesele evladınızın sağlam ve hastalıksız olarak dünyaya gelmesi olduğundan bu problemler önemsenmemekte ama evladınızı elinize aldıktan ve hastalıksız olduğunu gördükten sonra kendi şikayetleriniz ön plana çıkmaktadır.

  Varisleri olan bir anne gelince;

  1. Varis muayenesi ile bacaklar değerlendirilir.
  2. Ayakta yapılan Bilateral Alt Ekstremite Venöz Doppler Ultrason ile damarlar incelenir, hastalıklı damarlar belirlenir.
  3. Venöz haritalama yapılır, varisli damarlar belirtilir, EVLA ya da köpük skleroterapi, hangisinin yapılacağına karar verilir.

  Yapılacak tedavilere göre açıklarsak;

  EVLA sırasında;

  1. Lokal anestezi uygulanır, etkisi maksimum 15-20 dakikada geçer. Yani işlem biter bitmez lokal anestezinin etkinliği kaybolur, hem ağrısız bir işlem gerçekleşir, hem de işlem sonrası hastaya çorabı giydirilirken lokal anestezinin etkisi geçmiş olur.
  2. EVLA (Endo Venöz Lazer Ablasyon) ince, kan alma iğnesi gibi bir iğne ile yapılır. Lazer fiberi damar içine yerleştirilir, ultrason eşliğinde damar çevresine koruyucu-lokal anestezikli sıvı enjekte edilir, böylece damar yakılırken çevre dokular korunmuş olur.
  3. İşlem sırasında damar içine lazer enerjisi verilir, damarın içini yakarak etki eder, dolayısıyla dolaşıma geçen herhangi bir ilaç yoktur, sadece lokal olarak etki etmesi istenen damarı kapatır. Emzirmeyi etkilemez, dolaşıma ve dolayısıyla süte geçen herhangi bir şey yoktur.
  4. İşlem maksimum 1-1,5 saat sürer. Böylece hem anne bebeğinden ayrı kalmamış olur, hem de bir sonraki emzirme periyoduna anne yetişir
  5. Genel anestezi yapılmadığı için annenin ayılma süreci de olmayacaktır, ayrıca vücudunda kalan bir anestezik madde olmayacağından süte geçmesi ihtimali de yoktur. İşlem sonrası hasta çorabı giydirilir giydirilmez bebeğini emzirebilir.
  6. İşlem sonrası hastanın yatması gerekmez, yürüyebilir, evine gidebilir.

  Köpük tedavisi sırasında;

  1. Verilen ilaç, damarlarda küçülme ve yapışmaya neden olur, dolayısıyla etkisi lokal olarak kalır.
  2. İşlem maksimum 1-1,5 saat sürer.
  3. İşlem sonrası hastaya yürüyerek evine gidebilir.

  Yani hem kullanılan ilaçlar süte geçmez, hem de anne bebeğinden uzun süre ayrı kalmamış olur.

  Emzirme dönemi, annelerinin bebekleriyle ilgilendiği kadar kendileriyle de ilgilendikleri bir dönem olabilir. Bebeğinizi mutlu etmek ne kadar önemliyse kendinizi mutlu etmeniz de o kadar önemli.

  Mutlu anne= Mutlu bebek. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum...

 • Varis Tedavisi Sonrasında Tekrarlar mı?
  Varis tedavisi sonrasında tekrarlar mı?

  Varis tedavisi olan tüm hastaların akıllarından aynı soru geçer. Varis tedavisi sonrasında tekrarlar mı?

  Tekrarlama riski oldukça düşüktür.

  Varis genetik yatkınlık ile ortaya çıkan bir hastalık olduğu için varisin tekrarlama ihtimali her zaman mümkündür. Ayrıca uzun süre ayakta kalmayı gerektiren bir işin yapılmaya devam edilmesi (garsonluk gibi) hormonal bozuklukların devam etmesi de varisin tekrarlamasına neden olabilir.

  Tüm bunlara rağmen varis tedavisi sonrasında varisin tekrarlama ihtimali oldukça azdır.
  Varis hastalığı nedeniyle tedavi olmuş bir kişinin tedavi ihtiyacı olmayan kişilere göre bu hastalığa daha yatkın olduğu şüphesizdir. Bu nedenle her ne kadar tedavi olunmuş olsa da tedavi edilmemiş olan diğer toplardamarların varis olma ihtimali vardır. Bu nedenle tedavi olan kişilerin kendilerini bu hastalıktan korumak için gerekli önlemleri almaları ve olabildiğince ayakta uzun süre durmamaya çalışması gerekir.

  Varis tedavisi sonrasında tekrarlar mı? daha fazla bilgi ve randevu için bize ulaşın.
 • Lazerle Varis Tedavisi Nedir?
  Lazerle Varis Tedavisi Nedir?

  Lazerle Varis Tedavisi, geçmişte ameliyatla koparılıp çıkarılan safen ven denilen toplardamarın ameliyatsız kapatılması işlemidir.

  Lazerle Varis Tedavisinde ağrı olur mu?

  Lokal anestezi ile bacak uyuşturulur. Diş tedavisinde nasıl diş kökü uyuşturulup işlem yapılıyorsa Lazerle Varis Tedavisinde de bacak uyuşturulup işlem yapılır. Diş tedavisindeki gibi ağrı hissedilmez, bacak uyuşuktur.

  Lazerle Varis Tedavisindensonra yatak istirahati gerekir mi?

  Hasta Lazerle Varis Tedavisi için yürüyerek gelir, yürüyerek gider. İşlem sırasında bacak uyuşturulacağı için sonrasında bacak uyuşukluğu geçene kadar gözetim altında tutulur, sonra yürüyerek gider. Diş tedavisinde uyuşukluk geçtikten sonra bir süre daha yanak içinde karıncalanma olması gibi bacakta da karıncalanma olabilir. Yalnız uyuşukluğun açılması döneminde, aynı gün araba kullanması istenmez, yanında eşlik eden birinin gelmesi istenir.

  Ne kadar sürede iyileşme olur?

  Lazerle Varis Tedavisi sonrasıda damarlarda gözle görülür bir düzelme meydana gelir. Hastalığın derecesine göre işlem sonrası 1 ay ile 3 ay içinde tamamen iyileşme beklenir. Gerekli görülürse damarın yan dallarına ya da kılcal damarlara köpük skleroterapi de yapılır.

  Lazerle Varis Tedavisi sonrasında 1 ay varis çorabı kullanmak yeterli olacaktır.

  Lazerle varis tedavisi hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu için bize ulaşın
Uzm. Dr. Rengin Türkgüler Sorularınızı Cevaplıyor
 • A
  Ayhan Köz19.12.2018

  Hocam merhaba, ben Erzurum'da yaşıyorum. uzun yıllardır varis sorunum var ve sürekli varis çorabı giyiyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile sizi internette buldum. Artık tedavi olmak istiyorum. Acaba Erzurumdan gelsem bir günde işimi bitirebilir misiniz. bir de lazerle varis tedavisi fiyatları hakkında bilgi verir misiniz. iyi günler dilerim.

  Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

  Ayhan ben geçmiş olsun. Size ayakta doppler ultrason çekmem,muayene etmem gerekmektedir. venöz yetmezliği,damar genişlemesi ve ameliyatlık bir damar varsa endovenöz lazer ablasyon (EVLA) , kılcal ve orta dereceli damarlarınız varsa skleroterapi köpük tedavisi uyguluyorum. Geldiğiniz gün işleme başlıyoruz.Kolay ve acısız bir işlemdir. Fiyat bilgisi ve randevu için 0532 385 31 93 numaralı telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.Teşekkürler.

 • A
  Ayhan Özen17.10.2018

  lazerle varis tedavisi sonunda yaktığınız damarın kapanması bacaklarda dolaşım bozukluğu yapmaz mı? damar kapanınca ne oluyor.

  Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

  Kapatılan damar beyni,kalbi veya dolaşıma katkı sağlayan bir damar değildir.Aksine dolaşımı bozan,gidercek yol bulamayıp kendi kendini oluşturan ve içerisinde kirli kan biriktiren bir damardır.Bir sakıncası olmaz. O damarın tedavi edilmesi sizi daha rahat ettirir emin olabilirsiniz.

Soru Sor
Hasta Yorumları
Bu kadar kolay kurtulmak inanılmaz
Bu kadar kolay kurtulmak inanılmaz 08.11.2018

Varis Ağrılarımdan Kurtuldum
Varis Ağrılarımdan Kurtuldum 16.07.2017

Doktor Rengin Hanım'ın sayesinde uzun zamandır sıkıntı yaşadığım varislerimden ve ağrılarımdan kurtuldum. ... Sevinç Kalın

Ağrısız Bir Yaz Geçirdik
Ağrısız Bir Yaz Geçirdik 16.07.2017

Ağrısız bir yaz geçirdik çok şükür, güler yüzlü karşılamanız ve samimiyetiniz için eşim Levent Özarslan ve kendi adıma çok teşekkür ederim.

O kadar çok işlem yaptırdım ki
O kadar çok işlem yaptırdım ki 16.07.2017

O kadar cok işlem yaptırdım ki yaptırmam dediğim şeyleri bile yaptım ama hiçbirinde fayda bulamadım. Taki Rengin hanımı tanıyana kadar size çok teşekkür ederim. Rengin hanım siz bana bir söz vermiştiniz.

Bacaklarım çok iyi durumda
Bacaklarım çok iyi durumda 16.07.2017

Merhaba Rengin hanım, bir aylık tatilden sonra Avustralya'ya döndüm. Size teşekkür etmek istiyorum. Ankara'nın temmuz ayı sıcağında olsada varislerimden kurtulmama yardım ettiniz. Sizi tercih ettiğim için çok mutluyum. Bacaklarım çok iyi durumda. Teşekkür ederim.

Beni varisten kurtardınız
Beni varisten kurtardınız 16.07.2017

Urfadan Ankaraya kadar Selam gönderiyorum Size teşekkür ediyorum Beni varisten kurtardınız Ramazanda ömrede agrısız Ve rahat vazifemizi yaptık Havalar biraz serinlesin Hanımıda getirecegim

Varıslerım ve ağrılarım kalmadı
Varıslerım ve ağrılarım kalmadı 16.07.2017

Uzun suredır varıs ağrısı çekiyordum ve bacaklarımda görünen varıslerım çok fazlaydı Rengın Hanım'a tedavı olmuş bır tanıdığım vasıtasıyla ıletışıme geçtım ve tedavı surecım başlamış oldu. Mükemmel bır insan her anlamda sızın sorularınıza cevap verebılecek kafanızda soru işaretlerinin kalmayacağından aldığınız tedavıden ilgiden alakadan fazlasıyla memnun kalacaksınız

Daha önce bir lazer tedavisi olmuştum
Daha önce bir lazer tedavisi olmuştum 16.07.2017

Ben Ankara'nin bir ilcesinde yasıyorum.Rengin hanımı eşim internet araştırmaları sonucu tesadüfen buldu. Kendisine çok korkarak tereddütle gittim,bir dinler çıkarım ne kaybedeceğimki diye düşünüyordum. Çünkü daha önce bir lazer tedavisi olmuştum .Hem tedavi hem sonuç çok üzücüydü ve varislerimde geçmemişti. Ama Rengin hanımın güler yüzü, tatlı dili, şefkatli dokunuşu beni tadavi olmaya ikna etti ve süreç başladı. Başlayalı üç ay oldu ve daha şimdiden çok mutluyum.Varislerim henüz tamamıyla bitmedi ama beni bu yaz rahatlıkla etek giyip mutlu edecek kadar azaldı. Her fırsatta eşime ve kendisine dua ediyorum.

İyi Bir Varis Doktoru
İyi Bir Varis Doktoru 16.07.2017

Rengin Hocam ile sağlık sektöründe çalıştığım ve bir Biyolog olduğum için anneme iyi bir Varis Doktoru ararken kesişti yollarımız iyi ki tanıdık sizi iyi ki güvendik size işini severek yapan başarı bir hekim diye bana sorsalar aklıma ilk gelecek isimsiniz başarılarınızın devamını diler sonuç için çok teşekkür ederiz.

Varis sıkıntınız varsa hiçççç beklemeyin
Varis sıkıntınız varsa hiçççç beklemeyin 16.07.2017

Aksaray'dan araştırma sonucu Uzman Dr Rengi Türkgüler'e Ulaştım. Uzman Dr Rengin Hanıma ve Asistanı Safiye Hanıma Gönülden İlgilendikleri için Teşekkürlerimi sunuyorum. Kısa sürede çokkkkk güzel sonuç aldım. Tedavi için geldiğimde psikolojikmen iyi olacağımı düşündüm tabiki bu düşünceye Safiye hanımın desteği de olmuştur. Veeeeeeee Varistennnn Kurtuldummmmmmm Tek seansta mükemmel ötesi sonuç aldım.

Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Bussines Center, No:8, Kat:14, Ofis:68, Çukurambar, Çankaya
uzm. dr. rengin türkgülerUzm. Dr. Rengin TürkgülerRadyoloji Uzmanı
0532 385 3193 0312 224 1314